Laurentius

Laurentius van Rome was een bestuurder in de vroegchristelijke kerk. Hij beheerde de rijkdommen van de kerk, waaronder de heilige boeken en gouden vaten. Toen de keizer hem vroeg om de kerkelijke rijkdommen af te staan verscheen Laurentius met de arme bewoners van de stad. ‘Zie hier, de schatten van de kerk’, was zijn antwoord. Hiermee liet hij zien dat het in essentie niet om financiële mogelijkheden gaat. Laurentius werd gefolterd en gedood. Het moedige optreden van Laurentius inspireert velen tot op de dag van vandaag. Laurentius is de patroonheilige van de stad Rotterdam.   

Lees hier meer over de H. Laurentius van Rome

laurentius