Visie

Delen maakt je medemens

Dat is onze visie.
Door te delen bouw je je medemens op.
Door te delen word je medemens.
Vanuit deze visie organiseren we het Laurentiusdiner.
Door de maaltijd gezamenlijk te gebruiken staan we in verbinding met elkaar.
Om heel concreet medemens te zijn en tot medemens te maken.

De initiatiefnemers van de Laurentiusdag zijn:
Convent der Kerken Rotterdam, www.convent.kerken010.nl
Diakonie Hervormde Gemeente Rotterdam, www.pkn010.nl
Samen010, www.samen010.nl
Mara, www.maraprojecten.nl